บริษัท โฟร์เอ็นโฟรเซ่นฟู๊ด จำกัด (Four N Frozen food Co., Ltd.)

8/53 หมู่ 3 ตำบล บางหญ้าแพรก อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

โทร 034-442-501-3, 034-442-562 แฟ๊กซ์ 034-442-561

จำนวนตัว / ปอนด์
21/25
26/30
31/40
41/50
51/60
61/70
71/90
90/120
100/200
น้ำหนัก / ขนาดบรรจุ :
ตามลูกค้านั้นกำหนด
ผลิตเฉพาะ :
ประเภท IQF เท่านั้น
จำนวนตัว / ปอนด์
L M S
น้ำหนัก / ขนาดบรรจุ :
ตามลูกนั้นค้ากำหนด
ผลิตเฉพาะ :
ประเภท IQF เท่านั้น

 

จำนวนตัว / ปอนด์
16/20
21/25
26/30
31/35
31/40
41/50
51/60
61/70
71/90
น้ำหนัก / ขนาดบรรจุ :
ตามลูกค้านั้นกำหนด
ผลิตเฉพาะ :
ประเภท IQF เท่านั้น

 

 

 


กุ้งดิบ(Raw Shrimp)
       - กุ้งขาวปอกเปลือกผ่าหลังไว้หาง (PDTO)

       - กุ้งขาวปอกเปลือกผ่าหลังถอดหาง (PDTL)

 

 

       - กุ้งตัวหัก (BROKEN)

 

 

 

 

 

 

หน้าแรก

ประวัติ

สินค้า