บริษัท โฟร์เอ็นโฟรเซ่นฟู๊ด จำกัด (Four N Frozen food Co., Ltd.)

8/53 หมู่ 3 ตำบล บางหญ้าแพรก อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

โทร 034-442-501-3, 034-442-562 แฟ๊กซ์ 034-442-561

 

 

ประวัติ

ประเภทธุรกิจ          : ผู้ผลิต และจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง

ปีที่ก่อตั้ง1             : ปี 2549 : ก่อตั้งขึ้นเป็นสถานแปรรูปเบื้องต้น (วัฒนา) และส่งวัตถุดิบให้กับบริษัทผลิตอาหารทะเลแปรรูปส่งออก

                           ปี 2555 : ก่อตั้งขึ้นเป็นโรงงานสถานแปรรูป และผลิตอาหารทะเลแปรรูปแช่แข็งพื่อจำหน่าย

ทุนจดทะเบียน          : สี่ล้านบาท

กำลังผลิต              : 25 ตัน/วัน

จำนวนพนักงาน;       : 200 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าแรก

ประวัติ

สินค้า

 

 

 

 

การบริหารจัดการ

บริษัทได้มีระบบการบริหารจัดการ ตามมาตรฐานสากลครอบคลุมทุกระบบ ได้แก่ GMP / HACCP

และมีการบริหารจัดการทุกกระบวนการ และทุกกิจกรรมของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

ในฐานะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าแช่เยือกแข็งภายในประเทศ

บริษัทจะตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยผลิตอาหารที่สะอาด

และปลอดภัย และมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์

รวมทั้งการบริการอย่างมีคุณภาพ